برنامه تمرینی فایتر

حالت مطالعه
کاور برنامه فایتر

جلسه اول (سینه + جلوبازو)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
شنا سوئدی دست متوسط
10*3120-90 ثانیه
پرس بالاسینه دستگاه نشسته
10*3120-90 ثانیه
قفسه سینه فلای
10*3120-90 ثانیه
پرس سینه دستگاه نشسته T
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو سیم کش ایستاده
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو هالتر دست متوسط
10*3120-90 ثانیه
بارفیکس دست متوسط برعکس
10*3120-90 ثانیه
جلوباز سیم کش با طناب
10*3120-90 ثانیه
دراز ونشست روی میز شیبدار
15*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه

جلسه دوم (سرشانه + پشت بازو)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس سرشانه اسمیت از روبرو
10*3120-90 ثانیه
نشر از روبرو هالتر ایستاده
10*3120-90 ثانیه
نشر از جانب دمبل
10*3120-90 ثانیه
نشر فلای معکوس
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو سیم کش با طناب
10*3120-90 ثانیه
پارالل
10*3120-90 ثانیه
شنا سوئدی دست جم (آرنج کنار بدن)
10*3120-90 ثانیه
کیک بک با کابل از پایین
10*3120-90 ثانیه
داخل ساعد دستگاه
15*3120-90 ثانیه
خارج ساعد دستگاه
15*3120-90 ثانیه

جلسه سوم (زیربغل + پا)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
زیربغل سیم کش دست باز از روبرو
10*3120-90 ثانیه
زیربغل دستگاه نشسته H
10*3120-90 ثانیه
فیله کمر روی دستگاه شیبدار
10*3120-90 ثانیه
جلوپا دستگاه نشسته
10*3120-90 ثانیه
داخل پا دستگاه
10*3120-90 ثانیه
لانگز بدون وزنه
10*3120-90 ثانیه
ساق پا ایستاده
10*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه
درازونشست روی زمین پا بالا
15*3120-90 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *