آشنایی با تیم آقای بدنساز 

آقای بدنساز تیمی بسیار عالی، علمی و کارآزموده دارد که تمرین و تغذیه مخصوص به شما را برنامه ریزی می کند.

حسام الدین اکبری

مؤسس آقای بدنساز و متخصص علوم تمرینی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران

دارای مدرک مربیگری درجه ۲ پرورش اندام

دارای مدرک مربیگری مربی بدنساز آکادمی ملی المپیک

دارای مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی

دارای مدرک مربیگری تی آر ایکس

دارای مدرک مربیگری اسپینینگ

مترجم کتب مبانی علمی هایپرتروفی عضلانی، زمان بندی تمرین مقاومتی، زندگی نامه رونی کلمن، تغذیه ورزشی کودکان و …