آب و بدنسازی

آب برای تمام فرآیندهای سوخت و سازی بدن از جمله سنتز پروتئین نیاز است. بنابراین، اگر شدت تمرین شما زیاد است، یکی از ساده‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید مصرف مایعات بیشتر است. این کار بسیار ساده است، اما معمولاً آن را نادیده می‌گیریم. به یاد داشته باشید که۷۰ درصد بدن انسان را آب تشکیل […]