ماساژ یخ! راهی برای بهبود آسیب های ورزشی

ماساژ یخ! راهی برای بهبود آسیب های ورزشی

ماساژ یخ نوعی از سرمادرمانی است که یکی از مهم ترین بخش های درمان های اولیه آسیب های حاد از قبیل گرفتگی، کوفتگی، پارگی تاندون و آسیب هایی است که با استفاده مکرر از یک اندام ایجاد می گردد، به حساب می آید. در واقع، یخ درمانی جزئی از درمان RICE (مخفف استراحت، یخ درمانی، […]