قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص عمیق تر کردن خط وسط سینه

کراس اُور دست کنار بدن

کراس اُور کنار بدن

کراس اُور دست کنار بدن حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بخش خارجی سینه

کراس اُور

کراس اور

کراس اور حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه

کراس داون

کراس داون

کراس داون یا کراس اور از پایین حرکتی عالی برای عضلات زیرسینه

پرس زیرسینه هالتر دست جم

پرس زیر سینه هالتر دست جم

پرس زیرسینه هالتر دست جم حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات زیرسینه و پشت بازو

پرس زیرسینه هالتر دست باز

پرس زیر سینه هالتر دست باز

پرس زیرسینه هالتر دست جم، حرکتی عالی برای سینه و به خصوص زیرسینه می باشد.

پرس زیرسینه هالتر

پرس-زیرسینه-هالتر اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه