قفسه زیر سینه دمبل

قفسه-زیر-سینه-دمبل اسنیپت

حرکت قفسه زیر سینه دمبل، حرکتی عالی برای بخش میانی بخش تحتانی سینه

قفسه بالا سینه دمبل

قفسه-بالا-سینه-دمبل اسنیپت

حرکت قفسه بالا سینه دمبل، حرکتی عالی برای بخش میانی بخش فوقانی سینه

قفسه سینه دمبل

قفسه-سینه-دمبل اسنیپت

حرکت قفسه سینه دمبل، حرکتی عالی برای بخش میانی سینه

پرس سینه دستگاه خوابیده

پرس-سینه-دستگاه-خوابیده اسنیپت

حرکت پرس سینه دستگاه خوابیده، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه

پرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم

پرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم اسنیپت

حرکت پپرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم، حرکتی عالی قسمت قفسه سینه (خط سینه)

پرس سینه دمبل اچ

پرس-سینه-دمبل-اچ اسنیپت

حرکت پرس سینه دمبل اچ، حرکتی عالی برای عضلات سینه

پرس زیرسینه هالتر

پرس-زیرسینه-هالتر اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه

پرس زیرسینه دمبل جفت چسبیده به هم

پرس-زیر سینه-دمبل-جفت-چسبیده-به-هم اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه دمبل جفت چسبیده به هم، حرکتی عالی قسمت تحتانی و خط وسط سینه

پرس بالا سینه دمبل جفت چسبیده به هم

پرس بالاسینه-دمبل-جفت-چسبیده-به-هم اسنیپت

حرکت پرس بالا سینه دمبل جفت چسبیده به هم، حرکتی عالی قسمت فوقانی و خط وسط سینه

پرس زیر سینه دمبل

پرس زیرسینه دمبل

حرکت پرس زیر سینه دمبل، حرکتی عالی برای عضلات سینه، مخصوصاً عضلات تحتانی سینه