پرس زیرسینه هالتر دست جم

پرس زیر سینه هالتر دست جم

پرس زیرسینه هالتر دست جم حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات زیرسینه و پشت بازو

پرس زیرسینه هالتر دست باز

پرس زیر سینه هالتر دست باز

پرس زیرسینه هالتر دست جم، حرکتی عالی برای سینه و به خصوص زیرسینه می باشد.

پرس زیرسینه هالتر

پرس-زیرسینه-هالتر اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه