برنامه تمرینی ماگما

حالت مطالعه
کاور برنامه تمرینی ماگما

جلسه اول (سینه + جلوبازو)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس سینه دستگاه نشسته T
10*3120-90 ثانیه
قفسه سینه فلای
10*3120-90 ثانیه
پرس بالاسینه دستگاه H
10*3120-90 ثانیه
شنا سوئدی دست متوسط
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو سیم کش ایستاده با طناب
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو هالتر لاری دست جم
10*3120-90 ثانیه
بارفیکس دست متوسط برعکس
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو هالتر دست برعکس
10*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه
کرانچ دستگاه نشسته
15*3120-90 ثانیه

جلسه دوم (سرشانه + پشت بازو)

اسکی فضایی با شدت کم + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس سرشانه دستگاه H
10*3120-90 ثانیه
نشر از روبرو سیم کش با میله صاف
10*3120-90 ثانیه
نشر از جلنب با سیم کش تک تک
10*3120-90 ثانیه
نشر فلای معکوس
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو سیم کش با طناب
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو هالتر خوابیده
10*3120-90 ثانیه
شنا سوئدی دست جم (آرنج کنار بدن)
10*3120-90 ثانیه
کیک بک با کابل از بالا
10*3120-90 ثانیه
داخل ساعد دستگاه
15*3120-90 ثانیه
خارج ساعد دستگاه
15*3120-90 ثانیه

جلسه سوم (زیربغل + پا)

ددوچرخه ثابت با شدت کم + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
زیربغل سیم کش دست باز از روبرو
10*3120-90 ثانیه
زیربغل قایقی دست متوسط
10*3120-90 ثانیه
بارفیکس دست متوسط و برعکس از روبرو
10*3120-90 ثانیه
فیله کمر روی دستگاه شیبدار
10*3120-90 ثانیه
جلوپا دستگاه نشسته
10*3120-90 ثانیه
داخل پا دستگاه
10*3120-90 ثانیه
پشت پا دستگاه خوابیده
10*3120-90 ثانیه
ساق پا نشسته
10*3120-90 ثانیه
درازو نشست روی زمین
15*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *