برنامه تمرینی بادی پلاس

حالت مطالعه
کاور برنامه تمرینی بادی پلاس

جلسه اول (سینه + جلوبازو)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس سینه دستگاه نشسته T
10*3120-90 ثانیه
قفسه سینه دستگاه فلای
10*3120-90 ثانیه
پرس بالاسینه دستگاه نشسته T
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو سیم کش از روبرو ایستاده
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو دمبل تک تک نشسته
10*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم10*3120-90 ثانیه
درازونشست روی زمین
10*3120-90 ثانیه
پیاده روی سریع روی تردمیل
ده دقیقه

جلسه دوم (سرشانه + پشت بازو)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس سرشانه از روبرو دستگاه T
10*3120-90 ثانیه
نشر از روبرو صفحه وزنه
10*3120-90 ثانیه
نشر فلای معکوس
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو سیم کش ایستاده
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو کیک بک از بالا
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو سیم کش ایستاده با طناب
10*3120-90 ثانیه
کرانچ دستگاه خوابیده
15*3120-90 ثانیه
درازونشست روی زمین پا بالا
15*3120-90 ثانیه
پیاده روی سریع روی تردمیل
ده دقیقه

جلسه سوم (زیربغل + پا)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
زیربغل سیم کش از روبرو دست باز
10*3120-90 ثانیه
زیربغل قایقی دست باز
10*3120-90 ثانیه
فیله کمر روی دستگاه شیبدار
10*3120-90 ثانیه
جلوپا دستگاه نشسته
10*3120-90 ثانیه
داخل پا دستگاه
10*3120-90 ثانیه
حرکت گلوت
10*3120-90 ثانیه
ساق پا دستگاه نشسته
15*3120-90 ثانیه
پیاده روی سریع روی تردمیل
ده دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *