برنامه تمرینی فارنهایت

حالت مطالعه
برنامه تمرینی فارنهایت

جلسه اول (هوازی)

حرکتتعداداستراحت
اسکی فضایی با شدت ملایم
25 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)5 دقیقه
دوچرخه ثابت با شدت ملایم
25 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
5 دقیقه
پیاده روی آرام رویتردمیل با شیب متوسط
25 دقیقه

جلسه دوم (هوازی + شکم)

حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت با شدت ملایم
15 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)3 دقیقه
پیاده روی آرام روی تردمیل با شیب متوسط
15 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
3 دقیقه
دوچرخه ثابت با شدت ملایم
15 دقیقه
زیرشکم خلبانی پاجم
3*15
150-60 ثانیه
کرانچ دستگاه نشسته
3*15150-60 ثانیه

جلسه سوم (هوازی)

حرکتتعداداستراحت
اسکی فضایی با شدت ملایم
25 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)5 دقیقه
دوچرخه ثابت با شدت ملایم
25 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
5 دقیقه
پیاده روی آرام رویتردمیل با شیب متوسط
25 دقیقه

جلسه چهارم (هوازی + شکم)

حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت با شدت ملایم
15 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)3 دقیقه
پیاده روی آرام روی تردمیل با شیب متوسط
15 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
3 دقیقه
دوچرخه ثابت با شدت ملایم
15 دقیقه
زیرشکم خلبانی پاجم
3*15
150-60 ثانیه
کرانچ دستگاه نشسته
3*15150-60 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *