برنامه تمرینی فایر

حالت مطالعه
کاور برنامه 1فایر

جلسه اول (هوازی + شکم)

حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت
20 دقیقه
استراحت فعال
(پیاده روی)
5 دقیقه
اسکی فضایی
20 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
5 دقیقه
نرم دویدن روی تردمیل
20 دقیقه
دراز و نشست روی میز شیبدار
15*3150-60 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3150-60 ثانیه

جلسه دوم (هوازی + شکم)

حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت
20 دقیقه
استراحت فعال
(پیاده روی)
5 دقیقه
اسکی فضایی
20 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
5 دقیقه
نرم دویدن روی تردمیل
20 دقیقه
دراز و نشست روی زمین
15*3150-60 ثانیه
فیله کمر روی دستگاه شیبدار
15*3150-60 ثانیه

جلسه سوم (هوازی + شکم)

حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت
20 دقیقه
استراحت فعال
(پیاده روی)
5 دقیقه
اسکی فضایی
20 دقیقه
استراحت فعال (پیاده روی)
5 دقیقه
نرم دویدن روی تردمیل
20 دقیقه
دراز و نشست روی میز شیبدار
15*3150-60 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3150-60 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *