برنامه تمرینی ویوا لایت

حالت مطالعه
برنامه تمرین ویوا لایت چربی سوزی

جلسه اول (هوازی)

اسکی فضایی با شدت ملایم + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت
بیست دقیقه
استراحت فعال
پنج دقیقه
اسکی فضایی
بیست دقیقه
استراحت فعال
پنج دقیقه
نرم دویدن روی تردمیل
بیست دقیقه
دراز و نشست روی میز شیبدار
15*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه

جلسه دوم (هوازی)

اسکی فضایی با شدت ملایم + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت
بیست دقیقه
استراحت فعال
پنج دقیقه
اسکی فضایی
بیست دقیقه
استراحت فعال
پنج دقیقه
نرم دویدن روی تردمیل
بیست دقیقه
دراز و نشست روی میز شیبدار
15*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه

جلسه سوم (هوازی)

اسکی فضایی با شدت ملایم + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
دوچرخه ثابت
بیست دقیقه
استراحت فعال
پنج دقیقه
اسکی فضایی
بیست دقیقه
استراحت فعال
پنج دقیقه
نرم دویدن روی تردمیل
بیست دقیقه
دراز و نشست روی میز شیبدار
15*3120-90 ثانیه
زیرشکم خلبانی پاجم
15*3120-90 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *