برنامه تمرینی پینک

حالت مطالعه
کاور برنامه گلد بادی

جلسه اول (سینه + جلوبازو + پا)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس بالاسینه دستگاه نشسته T
10*3120-90 ثانیه
قفسه سینه فلای
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو سیم کش ایستاده
10*3120-90 ثانیه
جلوبازو دمبل تک تک
10*3120-90 ثانیه
جلوپا دستگاه نشسته
10*3120-90 ثانیه
اسکوات بدون وزنه
10*3120-90 ثانیه
پیاده روی سریع روی تردمیل
ده دقیقه120-90 ثانیه

جلسه دوم (سرشانه + پشت بازو + پا)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
پرس سرشانه اسمیت از روبرو
10*3120-90 ثانیه
نشر از جانب سیم کش ایستاده تک تک
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو سیم کش ایستاده با طناب
10*3120-90 ثانیه
پشت بازو کیک بک با کابل از پایین
10*3120-90 ثانیه
لانگز از جانب
10*3120-90 ثانیه
خارج پا دستگاه
10*3120-90 ثانیه
پیاده روی سریع روی تردمیل
ده دقیقه120-90 ثانیه

جلسه سوم (سرشانه + زیربغل + پا)

پیاده روی سریع روی تردمیل + گرم کردن مفاصل
ده دقیقه 
حرکتتعداداستراحت
زیربغل سیم کش از روبرو دست باز
10*3120-90 ثانیه
زیربغل دستگاه نشسته T
10*3120-90 ثانیه
پشت پا دستگاه خوابیده
10*3120-90 ثانیه
داخل پا دستگاه خوابیده
10*3120-90 ثانیه
ساق پا ایستاده
10*3120-90 ثانیه
پیاده روی سریع روی تردمیل
ده دقیقه120-90 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *