موزیک (CRAZY- TIESTO)

حالت مطالعه
دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little crazy
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless
مگر اینکه
We get a little
یک کمی
We get a little
یک کمی
We get a little
Crazy
یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little crazy
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little crazy
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
Crazy
دیوونه
We get a little crazy
یک کمی دیوونه بشیم

بهترین راه برای مراقبت از آینده، ساختنشه. بیا شروع کنیم به ساختن آینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.