حالت مطالعه
حالت مطالعه

موزیک (CRAZY- TIESTO)

حالت مطالعه
دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little crazy
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless
مگر اینکه
We get a little
یک کمی
We get a little
یک کمی
We get a little
Crazy
یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little crazy
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
No we’re never gonna survive
نه، ما هیچوقت جون سالم به در نمیبریم
Unless we get a little crazy
مگر اینکه یک کمی دیوونه بشیم
Crazy
دیوونه
We get a little crazy
یک کمی دیوونه بشیم

بهترین راه برای مراقبت از آینده، ساختنشه. بیا شروع کنیم به ساختن آینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *