موزیک (Feel Invincible)

حالت مطالعه
feel invicible-cover-MrBADANSAZ.ir
دانلود آهنگ با کیفیت ۳۲۰
من می‌توانم شکست را قبول کنم
اما دوباره تلاش نکردن را نمی‌توانم بپذیرم

آهنگ New Divide (جدایی نو) یک موزیک راک و ساخنه گروه اسکیلت است. این آهنگ محصول سال ۲۰۰۰ است. از شنیدن آن لذت ببرید. در ادامه، متن و ترجمه این موزیک زیبا را ببینید.

Target on my back
هدف پشت سرم
Lone survivor lasts
تنها بازمانده دوام می آورد
They got me in their sights
من را در دید دارند
No surrender no
تلسیمی در کار نیست نه
Trigger fingers go
انگشت روی ماشه می رود
Living the dangerous life
زندگی کردن خطرناک

( خودمم نفهمیدم چی می خواد بگه! فقط بدونید که می خواد بگه زندگی خطرناکه و فقط کسی که شکست ناپذیر باشه می تونه دووم بیاره و برای چنین کاری نباید تسلیم بشید! )

Hey, hey, hey
هی، هی، هی
Everyday when I wake
هر روز که از خواب پا می شوم
I’m trying to get up, they’re knocking me down
سعی می کنم بلند شوم، آنها زمینم می زنند
Chewing me up, spitting me out
مرا می جوند و تف می کنند بیرون ( نابودم می کنند )

Hey, hey, hey
هی، هی، هی
When I need to be saved
وقتی می خواهم نجات پیدا کنم
You’re making me strong, you’re making me stand
تو مرا قوی می کنی، تو کاری می کنی بایستم
Never will fall, never will end
هرگز سقوط نخواهم کرد، هرگز تمام نخواهد شد

Shot like a rocket up into the sky
مثل راکت به آسمان شلیک می شوم
Nothing can stop me tonight
امشب هیچ چیزی نمی تواند جلو من را بگیرد
You make me feel invincible
تو باعث می شوی حس کنم شکست ناپذیرم
Earthquake, powerful
زمین لرزم، قدرتمندم
Just like a tidal wave
درست مثل یک موج بزرگ
You make me brave
تو باعث می شوی شجاع باشم
You’re my titanium
تیتانیوم من هستی
Fight song, raising up
آهنگ مبارزه، به پا خواستن
Like a roar of victory in a stadium
مثل فریاد پیروزی در یک استادیوم
Who can touch me cause I’m
I’m made of fire
چه کسی می تواند مرا لمس کند ( دستش به من برسد ) چون من از آتش ساخته شدم

Who can stop me tonight
چه کسی می تواند امشب مرا متوقف کند
I’m hard wired
درهم تنیده هستم

You make me feel invincible
تو باعث می شوی احساس شکست ناپذیری کنم

( در این قسمت تمام مواردی که مظهر قدرتمند بودن هستن را کنار هم می آورد، هم می توان گفت زندگی باعث می شود احساس شکست ناپذیری کند هم یک فرد خاص )

I feel, I feel it
حسش می کنم، حسش می کنم
Invincible
شکست ناپذیر
I feel, I feel it
حسش می کنم، حسش می کنم
Invincible
شکست ناپذیر

Here we go again
بزن بریم
I will not give in
من تسلیم نخواهم شد
I’ve got a reason to fight
من برای جنگیدن دلیل دارم
Every day we choose
هر روز انتخاب می کنیم
We might win or lose
که برنده خواهیم بود یا شکست می خوریم
This is the dangerous life
این زندگی خطرناکی است

( هر روزی که شروع می شود برای ما مانند یک جنگ است، از این جنگ پیروز بیرون می آیید یا شکست خورده؟ )

Hey, hey, hey
هی، هی، هی
Everyday when I wake
هر روز وقتی بیدار می شوم
They say that I’m gone; they say that they’ve won
آنها می گویند من از میدان به در شدم، می گویند خودشان پیروز شده اند
The bell has been rung, it’s over and done
زنگ به صدا در می آید، تمام و کامل شده

Hey, hey, hey
هی، هی، هی
When I need to be saved
وقتی می خواهم نجات پیدا کنم
They counting me out, but this is my round
آنها مرا به حساب نمی آورند، اما این دور من است
You in my corner; look at me now
تو در کنار منی، حالا مرا نگاه کن

Shot like a rocket up into the sky
مثل یک راکت به آسمان شلیک می شوم
Nothing can stop me tonight
امشب هیچ چیز نمی تواند مرا متوقف کند
You make me feel invincible
تو باعث می شوی حس کنم شکست ناپذیرم
Earthquake, powerful
زمین لرزم، قدرتمندم
Just like a tidal wave
درست مثل یک موج بزرگ
You make me brave
تو باعث می شوی شجاع باشم
You’re my titanium
تیتانیوم من هستی
Fight song, raising up
آهنگ مبارزه، به پا خواستن
Like a roar of victory in a stadium
مثل فریاد پیروزی در یک استادیوم
Who can touch me cause I’m
I’m made of fire
چه کسی می تواند مرا لمس کند ( دستش به من برسد ) چون من از آتش ساخته شدم

Who can stop me tonight
چه کسی می تواند امشب مرا متوقف کند
I’m hard wired
درهم تنیده هستم

You make me feel invincible
تو باعث می شوی احساس شکست ناپذیری کنمتو باعث می شوی حس کنم شکست ناپذیرم
I feel, I feel it
حسش می کنم، حسش می کنم
Invincible
شکست ناپذیر
I feel, I feel it
حسش می کنم، حسش می کنم
Invincible
شکست ناپذیر

You make me feel invincible
تو باعث می شوی حس کنم شکست ناپذیرم
You make me feel invincible
تو باعث می شوی حس کنم شکست ناپذیرم
Shot like a rocket up into the sky
مثل یک راکت به آسمان شلیک می شوم
Not gonna stop
متوقف نخواهم شد
Invincible
شکست ناپذیرم
Feel invincible
احساس میکنم شکست ناپذیرم
Earthquake, powerful
زمین لرزم، قدرتمندم
Just like a tidal wave
درست مثل یک موج بزرگ
You make me brave
تو باعث می شوی شجاع باشم
You’re my titanium
تیتانیوم من هستی
Fight song, raising up
آهنگ مبارزه، به پا خواستن
Like a roar of victory in a stadium
مثل فریاد پیروزی در یک استادیوم
So feel invincible
به شدت حس شکست ناپذیری دارم
Earthquake, powerful
زمین لرزم، قدرتمندم
Just like a tidal wave
درست مثل یک موج بزرگ
You make me brave
تو باعث می شوی شجاع باشم
You’re my titanium
تیتانیوم من هستی
Fight song, raising up
آهنگ مبارزه، به پا خواستن
Like a roar of victory in a stadium
مثل فریاد پیروزی در یک استادیوم
Who can touch me cause I’m
I’m made of fire
چه کسی می تواند مرا لمس کند ( دستش به من برسد ) چون من از آتش ساخته شدم

Who can stop me tonight
چه کسی می تواند امشب مرا متوقف کند
I’m hard wired
درهم تنیده هستم

You make me feel invincible
تو باعث می شوی احساس شکست ناپذیری کنم

I feel, I feel it
Invincible
I feel, I feel it
Invincible

حسش می کنم، حسش می کنم

شکست ناپذیر

حسش می کنم، حسش می کنم

شکست ناپذیر

متن و ترجمه برگرفته از bedunim.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *