موزیک (flames-David Guetta)

حالت مطالعه

دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت

One foot in front of the other babe

یک قدم از بقیه جلوتر عزیزم

One breath leads to another yeah

یک نفس بعد از یک نفس ، آره

Just keep moving, oh

همینطور به حرکت ادامه بده ، اوه

Look within for the strength today

امروز به دنبال قدرت باش

Listen out for the voice to say

به صدا هایی که میشنوی گوش کن

Just keep moving, oh

همینطور به حرکت ادامه بده ، اوه

 

Go, go, go

برو ، برو ، برو

Figure it out, figure it out, but don’t stop moving

ازش سر در بیار ، ازش سر در بیار ، تو میتونی

 

So my love, keep on running

پس عزیزم ، به حرکت ادامه بده

You gotta get through today

امروز باید موفق شی

There my love, keep on running

اونجا عزیزم ، به دویدن ادامه بده

Gotta keep those tears at bay

اشک هاتو باید تا ساحل نگه داری

Oh, my love, don’t stop burning

اوه ، عزیزم ، شعله ور بمون

Gonna send them up in flames

باید با شعله ها اونارو بفرستیم بالا ( نابود کنیم )

In flames

در شعله های آتش

 

Don’t stop, tomorrow’s another day

صبر نکن فردا یه روز دیگست

Don’t stop, tomorrow you’ll feel no pain

صبر نکن ، فردا تو هیچ دردی رو حس نخواهی کرد

Just keep moving

فقط به حرکت کردن ادامه بده

Don’t stop the past’ll trip you up

صبر نکن ، گذشته به تو کمک خواهد کرد

You know, right now’s gotta be enough

تو میدونی ، همین الان برات کافیه

Just keep moving

فقط به حرکت کردن ادامه بده

 

Go, go, go

برو ، برو ، برو

Figure it out, figure it out, but don’t stop moving

ازش سر در بیار ، ازش سر در بیار ، ولی از حرکت دست بر ندار

Go, go, go

برو ، برو ، برو

Figure it out, figure it out, you can do this

ازش سر در بیار ، ازش سر در بیار ، تو میتونی

 

So my love, keep on running

پس عزیزم ، به حرکت ادامه بده

You gotta get through today

امروز باید موفق شی

There my love, keep on running

اونجا عزیزم ، به دویدن ادامه بده

Gotta keep those tears at bay

اشک هاتو باید تا ساحل نگه داری

Oh, my love, don’t stop burning

اوه ، عزیزم ، شعله ور بمون

Gonna send them up in flames

باید با شعله اونارو بفرستیم بالا ( نابود کنیم )

In flames

در شعله های آتش

 

In flames

در شعله های آتش

 

In flames

در شعله های آتش

Go, go, go

برو ، برو ، برو

Figure it out, figure it out, but don’t stop moving

ازش سر در بیار ، ازش سر در بیار ، ولی از حرکت دست بر ندار

Go, go, go

برو ، برو ، برو

Figure it out, figure it out, you can do this

ازش سر در بیار ، ازش سر در بیار ، تو میتونی

 

So my love, keep on running

پس عزیزم ، به حرکت ادامه بده

You gotta get through today

امروز باید موفق شی

There my love, keep on running

اونجا عزیزم ، به دویدن ادامه بده

Gotta keep those tears at bay

اشک هاتو باید تا ساحل نگه داری

Oh, my love, don’t stop burning

اوه ، عزیزم ، شعله ور بمون

Gonna send them up in flames

باید با شعله اونارو بفرستیم بالا ( نابود کنیم )

In flames

در شعله های آتش

متن و ترجمه برگرفته از wiboweb.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *