موزیک (NEW DIVIDE-LINKIN-PARK)

حالت مطالعه
لینکین-پارک-mrbadansaz.ir
دانلود آهنگ با کیفیت ۳۲۰
همه چیز به خودت بستگی داره. زندگیتو بساز، بدنتو بساز…
 

آهنگ New Divide (جدایی نو) یک موزیک راک و ساخنه گروه لینکین پارک است. این تک آهنگ در سال ۲۰۰۹ برای فیلم تبدیل شوندگان۲ (transformers) با کارگردانی مایکل بی ساخته شد. در ادامه، متن و ترجمه این موزیک زیبا را ببینید.

 

I remembered black skies, the lightning all around me
آسمونهای سیاه  رو به خاطر میارم و روشنایی اطرافم رو

I remembered each flash as time began to blur
به خاطر میار جرقه ای تو زمان و بعدش همه چیز شروع به محو شدن کرد

Like a starting sign that fate had finally found me
مثل شروع خواندن، که سرنوشت مجبورم کرد تا در نهایت خودمو پیدا کنم

And your voice was all I heard
و صدای تو تمام چیزی بود که میشنیدم

And I get what I deserve
و من انچه را که سزاوارش بودم بدست اوردم

So give me reason, to prove me wrong to wash this memory clean
پس هم دلیلی نشون بده برای ثابت کردن اشتباه من، تا پاک کنم ذهنم رو از این خاطره 

Let the floods cross, the distance in your eyes
اجازه بده تا این خیانت رو غرق کنم و فاصله ای که در چشمات هست رو

Give me reason to fill this whole connect the space between
دلیلی بهم نشون بده تا تمام این فضا رو پر کنم

Let it fill up to reach the truth and lies
اجازه بده به دروغ ها و حقیقت ها برسم

Across this new divide
در سرتاسر این دو راهی مرگ و زندگی

There was nothing in sight, the memories left abandoned
چیزی برای دیدن وجود نداره  خاطرات متروک رها شده

There was nowhere to hide, the ashes fell like snow
جایی برای مخفی شدن نیست  خاکسترها مثل برف به زمین میریزند

And the ground gave in between where we were standing
و طوفان جایی که ما اونجا نشسته بودیم رو در میان میگیره

And your voice was all I heard
و صدای تو تمام چیزی بود که میشنیدم

And I get what I deserve
و من انچه را که سزاوارش بودم بدست اوردم

So give me reason, to prove me wrong to wash this memory clean
پس هم دلیلی نشون بده برای ثابت کردن اشتباه من، تا پاک کنم ذهنم رو از این خاطره

Let the floods cross, the distance in your eyes
اجازه بده تا این خیانت رو غرق کنم و فاصله ای که در چشمات هست رو

Across this new divide
در سرتاسر این دو راهی مرگ و زندگی

And every loss, and every lie
و هر شکستی و هر دروغی

And every truth that you deny
و هر حقیقتی که تو انکار میکنی

And each regret, and each divide
و هر پشیمانی و هر دوراهی

?Was a mistake to break to hide
مهلتی برای شکست و مخفی شدنه؟

And your voice was all I heard
و صدای تو تمام چیزی بود که میشنیدم

And I get what I  deserve
و من انچه را که سزاوارش بودم بدست اوردم

 So give me reason, to prove me wrong, to wash this memory clean
 پس هم دلیلی نشون بده برای ثابت کردن اشتباه من، تا پاک کنم ذهنم رو از این خاطره

Let the floods cross, the distance in your eyes
اجازه بده تا این خیانت رو غرق کنم و فاصله ای که در چشمات هست رو

Give me reason to fill this whole, connect the space between
دلیلی بهم نشون بده تا تمام این فضا رو پر کنم

Let it fill up to reach the truth and lies
اجازه بده به دروغ ها و حقیقت ها برسم

 Across this new divide
در سرتاسر این دو راهی مرگ و زندگی

Across this new divide
در سرتاسر این دو راهی مرگ و زندگی

Across this new divide
در سرتاسر این دو راهی مرگ و زندگی

 

متن و ترجمه برگرفته از bedunim.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *