آیا فعالیت ورزشی شما را باهوش تر می کند؟!

آیا فعالیت ورزشی شما را باهوش تر می کند؟!

باهوش بودن و داشتن قوّه استنتاج بالا، برای افرادی که احتمال مبتلا شدن به بیماری آلزایمر را دارند، موضوع مهمی است. مغز انسان همانند تمام اندام های بدن، بافتی پویا محسوب می شود که در تمام طول عمر بر اثر تغییرات محیطی و ژنی دچار تغییرمی شود. فعالیت ورزشی نیز یکی از این تغییرات محیطی […]