تمرین هوازی در منزل یا خارج از باشگاه ورزشی

تمرین هوازی در منزل یا خارج از باشگاه ورزشی فعالیت‌های قلبی‌عروقی را می‌توان در خانه نیز اجرا کرد. حرکت‌های بسیاری وجود دارد که به تجهیزات اندک می‌خواهد یا اصلا هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد. این را به یاد داشته باشید که همیشه قبل از هرگونه فعالیت‌ورزشی، ۵ تا ۱۰ دقیقه بدن خود را گرم کنید. ۵ […]