سوپرست چیست؟

سوپرست چیست و چرا باید آنرا اجرا کنید؟ وقتی درباره پرورش‌اندام صحبت می‌کنیم، منظورمان بالا و پایین بردن وزنه‌های سنگین نیست. تمام متغیرهای تمرینی از قبیل سرعت و میزان بار حمل شده، نتایج تمرین شما را رقم می‌زنند. یکی از مهم‌ترین این متغیرهای تمرینی، ترتیب اجرای حرکت های شماست. سیستم های تمرینی متوعی برای این […]