پشت بازو پارالل

آموزش تصویری پشت بازو پارالل

آموزش کامل پشت بازو پارالل که حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است

سرشانه سازی با کش

سرشانه با کش

در خانه، سرشانه های پولادی بساز