ست‌های غوول آسااا

اگر وقت کمی برای ورزش دارید یا اگر بدنتان به تمرین‌های مرسومی که داشتید عادت کرده است، یکی از را‌ه‌های وارد کردن شوک به عضلاتتان استفاده از ست‌های غول آساا است. ست‌های غوول آسااا یک ست غول آسا ترکیبی از بیش از ۳ حرکت تمرینی با استراحت‌های ۳۰ تا ۶۰ ثانیه‌ای بین آنها است. توضیحات […]