پرس سینه دستگاه خوابیده

پرس-سینه-دستگاه-خوابیده اسنیپت

حرکت پرس سینه دستگاه خوابیده، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه

پرس بالا سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

حرکت پرس بالا سینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و اندازه سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه

پرس سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

حرکت پرس سینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و اندازه سایز سینه