کم کردنی (دراپ ست)، سیستم تمرینی حرفه ای ها

یک اصل در تمرینات بدنسازی وجود دارد به نام اصل پیشرفت تدریجی در افراد باسابقه (حرفه‌ای). منظور از این اصل این است که با گذشت زمان و افزایش سابقه تمرینی، بدن شما دیگر به فشاری که به آن وارد می‌کردید مقاوم می‌شود و رشد زیادی را تجربه نمی‌کند. اینجاست که انواع مختلف سیستم‌های تمرینی وارد […]