ال-کارنتین چیست و چه تأثیری دارد؟

ال-کارنتین: مزایا، آثار جانبی، منابع و میزان مصرف ال-کارنتین ماده‌ای است که به صورت طبیعی از اسیدهای‌آمینه بوجود می‌آید و غالباً به عنوان مکمل از آن استفاده می‌شود. مکمل کارنتین برای کاهش وزن استفاده می‌شود و می‌‌تواند بر عملکرد مغز نیز تأثیرگذارد. با وجود این، عقاید در رابطه با مکمل‌ها همیشه با حقایق علمی یکی […]