گلوتامین شناسی

گوتامین شناسی

گلوتامین اسیدآمینه‌ای مهم است که اعمال زیادی در بدن دارد و در دستگاه ایمنی نقش حیاتی دارد. ضمناً، در سلامتی روده‌ها نیز نقش ویژه‌ای دارد. این ماده در بسیاری ازغذاها یافت می‌شود، اما بدن شما به صورت طبیعی می‌تواند این اسیدآمینه را تولید ‌کند. با وجود این، ممکن است این سؤال در ذهنتان ایجاد گردد […]