پرس زیرسینه هالتر

پرس-زیرسینه-هالتر اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه

پرس بالا سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

حرکت پرس بالا سینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و اندازه سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه